Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Joomla
  3. Πως μπορώ να εφαρμόσω ένα πιστοποιητικό SSL και να διορθώσω το mixed content στη Joomla ιστοσελίδα μου;
  1. Home
  2. Εφαρμογές
  3. Πως μπορώ να εφαρμόσω ένα πιστοποιητικό SSL και να διορθώσω το mixed content στη Joomla ιστοσελίδα μου;

Πως μπορώ να εφαρμόσω ένα πιστοποιητικό SSL και να διορθώσω το mixed content στη Joomla ιστοσελίδα μου;


1. Ρύθμιση του Joomla ώστε να κάνει χρήση του HTTPS 


Ακολουθείστε τα βήματα του οδηγού εδώ


2. Προσθήκη redirect από HTTP σε HTTPS Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το redirect με τους παρακάτω δύο τρόπους. Σε περίπτωση που φιλοξενείτε την ιστοσελίδα σας σε Plesk, προτείνουμε τον πρώτο.


α. Μέσω του Plesk επιλέγουμε το Hosting Settings.Ενεργοποιούμε την επιλογή Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS και στη συνέχεια επιλέγουμε APPLY και OK.


β. Εναλλακτικά, προσθέτουμε τους παρακάτω κανόνες στο αρχείο .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]


3. Αντικατάσταση mixed content    


Η αντικατάσταση του mixed content μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κάποιου plugin, όπως το DB Replacer. Με τις παρακάτω ενέργειες επί της ουσίας θα αντικατασταθούν στη βάση, όλα τα URLs του domain name, που ξεκινούν από http σε https.

Το συγκεκριμένο βήμα δεν είναι πάντα απαραίτητο σε Joomla ιστοσελίδες, έτσι θα σας προτείναμε να ελέγξετε, αν υπάρχει mixed content προτού προχωρήσετε.

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε πριν ξεκινήσετε την αντικατάσταση, να κάνετε ένα backup τη βάση σας, για να έχετε αντίγραφο ασφαλείας.
Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας χρησιμοποιώντας το export του Plesk σύμφωνα με το οδηγό που θα βρείτε εδώ.

α. Διόρθωση mixed content με τη χρήση του plugin DB Replacer.
Αρχικά κατεβάζουμε το αρχείο του DB Replacer από Joomla Extension Directory.
Στη συνέχεια μέσα από το διαχειριστικό μας στο Joomla! επιλέγουμε Extensions >> Manage >> Install και ανεβάζουμε το αρχείο που έχουμε κατεβάσει επιλέγοντας Or browse for file.β. Για την εγκατάσταση των URL's σας με τη χρήση του DB Replacer, επιλέγετε Componets >> Regular Labs-DB Replacer Στη συνέχεια εισάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Στο πεδίο Table, επιλέγετε τον πίνακα που θέλετε, για παράδειγμα τον content.
Στο πεδίο  Columns επιλέγουμε αυτά που επιθυμούμε. Μπορείτε να τα επιλέξετε όλα πατώντας μέσα στο πεδίο Ctrl+a.
Στο πεδίο Search εισάγουμε http://example.com
Στο πεδίο Replace εισάγουμε  https://example.com
Όπου example θα χρειαστεί να εισάγετε το δικό σας domain name.


γ. Μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές μέσω από την παρακάτω σελίδα whynopadlock.com

Προτού προχωρήσετε σε έλεγχο, θα χρειαστεί πρώτα να διαγράψετε την cache μνήμη από οποιοδήποτε caching plugin, που μπορεί να έχετε εγκαταστήσει. Αν το παραπάνω εργαλείο δεν σας εμφανίζει πλέον mixed content, αλλά συνεχίζετε να λαμβάνετε κάποιο warning στον browser σας, θα χρειαστεί να διαγράψετε και την cache του browser σας.

Σε περίπτωση που συνεχίζετε να έχετε mixed content, σημαίνει πως υπάρχουν URLs τα οποία είτε παράγονται από κάποιο plugin ή το theme σας που χρειάζεται αναβάθμιση είτε τα URLs είναι γραμμένα χειροκίνητα στον κώδικα και θα πρέπει να εντοπίσετε τα σχετικά αρχεία και να τα αντικαταστήσετε.

Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο το mixed content να παράγεται από κάποια links που δείχνουν σε εξωτερική πηγή και είναι στην βάση, και θα χρειαστεί να τρέξετε εκ νέου το Search And Replace με βάση το domain της εξωτερικής πηγής.
Αν η εξωτερική πηγή δεν υποστηρίζει https, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι από πλευράς σας και θα πρέπει είτε να αφαιρέσετε εντελώς τα σχετικά URLs, είτε να τα αφήσετε ως έχουν με τα σχετικά warnings.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας