Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. WordPress
  3. Πώς μπορώ να εφαρμόσω ένα πιστοποιητικό SSL και να διορθώσω το mixed content στην WordPress ιστοσελίδα μου;
  1. Home
  2. Εφαρμογές
  3. Πώς μπορώ να εφαρμόσω ένα πιστοποιητικό SSL και να διορθώσω το mixed content στην WordPress ιστοσελίδα μου;

Πώς μπορώ να εφαρμόσω ένα πιστοποιητικό SSL και να διορθώσω το mixed content στην WordPress ιστοσελίδα μου;


1. Αλλαγή των κύριων URLs του WordPress σε HTTPS

Μπορείτε να  αλλάξετε τα κύρια URLs του WordPress σε https με τους παρακάτω 2 τρόπους.
Προτείνουμε τον πρώτο, καθώς είναι ο ευκολότερος και ο πιο ασφαλής. Ωστόσο μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον δεύτερο, σε περίπτωση που αρχικά τα URLs έχουν οριστεί στο wp-config.php. 


α.  Μέσα από το διαχειριστικό του WordPress επιλέγουμε Ρυθμίσεις >> Γενικά και αλλάζουμε τα δύο URLs από http://example.com  σε https://example.com.β. Εναλλακτικά, μέσω του αρχείου wp-config.php προσθέτουμε τις παρακάτω γραμμές.

define('WP_HOME','https://example.com');
define('WP_SITEURL','https://example.com');


2.  Προσθήκη redirect από HTTP σε HTTPS

Μπορείτε να προσθέσετε το redirect (αναδρομολόγηση) με τους παρακάτω δύο τρόπους.
Σε περίπτωση που φιλοξενείτε την ιστοσελίδα σας σε Plesk, προτείνουμε τον πρώτο.

α. Μέσω του Plesk επιλέγουμε το Hosting Settings.  


Ενεργοποιούμε την επιλογή Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS και στη συνέχεια επιλέγουμε OK.


β. Εναλλακτικά, προσθέτουμε τους παρακάτω κανόνες στο αρχείο .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

3. Αντικατάσταση mixed content. 

Η αντικατάσταση του mixed content μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω κάποιου plugin, όπως το Better Search Replace,  είτε μέσω χρήσης SSH και την χρήση του WP CLI.

 
Με τις παρακάτω ενέργειες στην ουσία αντικαθιστούμε στη βάση όλα τα URL του domain που ξεκινούν με http σε https.

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε πριν ξεκινήσετε την αντικατάσταση, να κάνετε ένα backup τη βάση σας, για να έχετε αντίγραφο ασφαλείας.
Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας, χρησιμοποιώντας το export του Plesk σύμφωνα με το οδηγό που θα βρείτε εδώ.

α. Διόρθωση mixed content με τη χρήση του plugin Better Search Replace

α1. Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του plugin Better Search Replace από το διαχειριστικό του WordPress επιλέγοντας Πρόσθετα από το διαχειριστικό Πρόσθετα >> Νέο Πρόσθετο.


α2.  Στη συνέχεια επιλέγετε Εργαλεία >> Better Search Replace ώστε να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του plugin.Από την καρτέλα Search/Replace πραγματοποιούμε τις παρακάτω ενέργειες.

Στο πεδίο Search for εισάγουμε την http μορφή: http://example.com.
Στο πεδίο Replace with εισάγουμε την https μορφή: https://example.com.
Στο πεδίο Select tables επιλέγουμε όλους τους πίνακες πατώντας μέσα στο πεδίο Ctrl+a.
Ενεργοποιούμε το πεδίο Replace GUIDs.
Απενεργοποιούμε την επιλογή Run as dry run, ώστε να μην τρέξει σε δοκιμαστική λειτουργία.
Τέλος κάνουμε click στο Run Search/Replace ώστε να τρέξει το plugin.


β. Εναλλακτικά μπορείτε να πραγματοποιήσετε την διόρθωση του mixed content με τη χρήση του WP CLI.
Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση SSH στο λογαριασμό σας και είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση εντολών linux, μπορείτε να τρέξετε το Search And Replace μέσω του WP CLI.

β1. Η εγκατάσταση του WP CLI πραγματοποιείται με τη χρήση των παρακάτω εντολών.

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
chmod +x wp-cli.phar
alias wp='~/wp-cli.phar'

β2. Η αντικατάσταση των URLs πραγματοποιείται τρέχοντας την παρακάτω εντολή.  Όπου example.com θα χρειαστεί να εισάγετε το domain σας.

wp search-replace 'http://example.com 'https://example.com'

γ. Μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές μέσω από την παρακάτω σελίδα whynopadlock.com

Προτού προχωρήσετε σε έλεγχο, θα χρειαστεί πρώτα να διαγράψετε την cache μνήμη από οποιοδήποτε caching plugin, που μπορεί να έχετε εγκαταστήσει. Αν το παραπάνω εργαλείο δεν σας εμφανίζει πλέον mixed content, αλλά συνεχίζετε να λαμβάνετε κάποιο warning στον browser σας, θα χρειαστεί να διαγράψετε και την cache του browser σας.

Σε περίπτωση που συνεχίζετε να έχετε mixed content, σημαίνει πως υπάρχουν URLs τα οποία είτε παράγονται από κάποιο plugin ή το theme σας που χρειάζεται αναβάθμιση είτε τα URLs είναι γραμμένα χειροκίνητα στον κώδικα και θα πρέπει να εντοπίσετε τα σχετικά αρχεία και να τα αντικαταστήσετε.

Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο το mixed content να παράγεται από κάποια links που δείχνουν σε εξωτερική πηγή και είναι στην βάση, και θα χρειαστεί να τρέξετε εκ νέου το Search And Replace με βάση το domain της εξωτερικής πηγής.
Αν η εξωτερική πηγή δεν υποστηρίζει https, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι από πλευράς σας και θα πρέπει είτε να αφαιρέσετε εντελώς τα σχετικά URLs, είτε να τα αφήσετε ως έχουν με τα σχετικά warnings.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας