Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Έχω ένα site στο Plesk. Πως μπορώ να το ανακατευθύνω σε κάποιο άλλο;
  1. Home
  2. Γενικές ερωτήσεις για Plesk
  3. Έχω ένα site στο Plesk. Πως μπορώ να το ανακατευθύνω σε κάποιο άλλο;

Έχω ένα site στο Plesk. Πως μπορώ να το ανακατευθύνω σε κάποιο άλλο;

Σε περίπτωση που θέλετε να ανακατευθύνετε ένα site σας σε ένα άλλο μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω :

Αν το site υπάρχει ήδη στο Plesk και επιθυμείτε να το ανακατευθύνετε σε κάποιο άλλο
 
1. Συνδεθείτε στο Plesk με τα στοιχεία πρόσβασης σας.
 
 

2. Στην καρτέλα Websites & Domains , επιλέξτε Add domain.

 

3. Στην καρτέλα Adding New Domain Name, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

1. Domain name: Δηλώστε το νέο όνομα χώρου που επιθυμείτε.
2. Location of the website's files: Εκεί υπάρχει προεπιλεγμένο το κεντρικό όνομα χώρου που είναι και το κεντρικό σας subscription.
3. Hosting type: Επιλέξτε το Forwarding με προ επιλεγμένα τα Activate the DNS service και Activate the mail service
4. Destination Address: δηλώστε την διεύθυνση του site, στο οποίο θέλετε να ανακατευθύνετε το site που μόλις έχετε προσθέσει και επιλέξτε μία από τις 3ις επιλογές.

5. Forwarding Type:

  • Moved permanently (code 301): Επιλέγοντας αυτό τον τρόπο, οι επισκέπτες του site σας ανακατευθύνονται στο site που έχετε επιλέξει και δεν επηρεάζεται και η θέση του στις μηχανές αναζήτησης.
  • Moved temporarily (code 302): Επιλέγοντας αυτό τον τρόπο, οι επισκέπτες σας ανακατευθύνονται σε ένα προσωρινό αντίγραφο της σελίδας σας όταν δεν επιθυμείτε να βρουν το προσωρινό site οι μηχανές αναζήτησης.
  • Frame forwarding: Επιλέγοντας αυτό τον τρόπο, ανακατευθύνετε τους επισκέπτες σας στο site που έχετε επιλέξει χωρίς να φαίνεται ο τελικός προορισμό.
 
6. Επιλέξτε Apply και ΟΚ
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το site που ανακατευθύνετε, θα πρέπει να έχει τους ίδιους nameservers με αυτούς του site του τελικού προορισμού.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας