Εξυπηρέτηση πελατών

 1. Βοήθεια
 2. Email στο Plesk
 3. Μεταφορά Emails από Titan σε Plesk email

Μεταφορά Emails από Titan σε Plesk email

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε τα Titan email σας σε Plesk emails στο Papaki, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω :

 1. Αρχικά θα χρειαστεί να δημιουργήσετε τους νέους Plesk email λογαριασμούς σας μέσα από το Plesk ακολουθώντας τον οδηγό εδώ .
  Θα χρειαστεί να κάνετε scroll down μέχρι το σημείο Email σε Plesk όπου εμφανίζονται οι αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας νέου email λογαριασμού, ο οποίος με τη δημιουργία του θα είναι κενός.
 2.  Στη συνέχεια θα χρειαστεί να αλλάξετε τα DNS records στην DNS ζώνη σας, ώστε τα emails σας να ξεκινήσουν να δουλεύουν από το Plesk πλέον και όχι από την Titan. 

  Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν τα εξής:

   α. Διαγραφή των MX records της Titan, mx1.titan.email και mx2.titan.email που ήδη υπάρχουν.

       β. Εισαγωγή του MX record του Papaki mail.todomain 
          Για παράδειγμα αν το domain σας είναι το test.com αυτό που θα εισάγετε είναι το mail.test.com


  Στην παραπάνω εικόνα είναι τα πεδία στα οποία θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αλλαγές. Η μόνη διαφορά με την πάνω εικόνα θα πρέπει να είναι το domain σας, αντί για το test.com που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς για το παράδειγμα.

    γ. Εισαγωγή A/AAAA records.
         Θα χρειαστεί να εισάγετε δύο Α records τα οποία θα δρομολογούνται στην IP του server μας.
  Mπορείτε να βρείτε την ip του server σας από το σημείο που φαίνεται στο παρακάτω screenshot.

   Στη συνέχεια θα προσθέσετε 2 Α records όπως φαίνονται παρακάτω, εισάγοντας την ip του πακέτου σας στο κουτί που δείχνει το βελάκι.


       Εάν ο server που θα φιλοξενήσει τα emails μας περιλαμβάνει και IPv6 τότε θα χρειαστεί να γίνει και αντίστοιχη εισαγωγή των δύο ΑΑΑΑ records.  

    δ. Διαγραφή του TXT record της Titan,  v=spf1 +a +mx include:_spf.fastmail.gr include:spf.titan.email -all

    ε. Εισαγωγή του TXT record του Papaki v=spf1 +a +mx include:_spf.fastmail.gr -all

  Σε περίπτωση που η DNS ζώνη σας βρίσκεται μέσα στο Plesk μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον οδηγό Πώς μπορώ να προσθέσω μία DNS εγγραφή (record) μέσα από το Plesk.
  Εάν χρησιμοποιείτε την DNS υπηρεσία του Papaki, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό Σύνδεση email με dns υπηρεσία.

  Μετά τις παραπάνω αλλαγές, θα χρειαστούν 4-8 ώρες περίπου μέχρι οι Internet πάροχοι να ενημερώσουν τις βάσεις τους και τα emails σας πλέον θα δρομολογούνται από τον email server του Papaki.

 3. Στη συνέχεια, για τη μεταφορά των emails που βρίσκονταν στην Titan και θέλουμε να τα μεταφέρουμε, μπορούμε μέσω από το Plesk να ακολουθήσουμε τον οδηγό Μεταφορά – Εισαγωγή email μέσω Plesk – IMAP.

  Στο πεδίο Source IMAP host που θα σας ζητηθεί θα χρειαστεί να εισάγετε imap.titan.email
  Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις είναι οι εξής
  Source email (login): ο email λογαριασμός που είχατε στην Titan.
  Source password: ο κωδικός του συγκεκριμένου email.
  Source IMAP port:  993
  Source IMAP encryption: IMAP over SSL.

Επίσης να σημειώσουμε ότι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε μέσα από το Plesk να δείτε και τα Titan email αλλά και τα Plesk email.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας