Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Domain Resellers
  3. Σε τι format είναι γραμμένο το API των resellers;
  1. Home
  2. Συνεργάτες
  3. Σε τι format είναι γραμμένο το API των resellers;

Σε τι format είναι γραμμένο το API των resellers;

 

Ο κώδικας στον οποίο είναι γραμμένο το Reseller API αναζήτησης/κατοχύρωσης domain είναι σε JSON. Η δημιουργία του JSON (JavaScript Object Notation) είναι βασισμένη στη JavaScript και χρησιμοποιεί την ίδια "σύνταξη" για τη δημιουργία αντικειμένων, strings, κτλ.  

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του JSON είναι τα παρακάτω : 

1) Δεν υπάρχει εξάρτηση με την εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείτε εσείς στον κώδικα σας. 

  2) Πρόκειται για γλώσσα που ουσιαστικά "περιγράφει" τις λειτουργίες που πραγματοποιεί. Συνεπώς, είναι πιο εύκολο για εσάς να κατανοήσετε, να ενσωματώσετε, να μορφοποιήσετε και να επεκτείνετε τον κώδικα που σας παρέχουμε ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας