Εξυπηρέτηση πελατών

 1. Βοήθεια
 2. Τι είναι τα .EU domain names;
 1. Home
 2. Domain TLDs
 3. Τι είναι τα .EU domain names;

Τι είναι τα .EU domain names;

 

Τι είναι τα .EU domain names; 

 
Τα .EU domain names είναι τα επίσημα domain names των εταιριών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα .EU είναι ανάλογης αξίας και σημασίας με τα .COM domains καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο domain name της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό είναι σημαντικό να ενεργήσετε γρήγορα και να προ-κατοχυρώσετε τα domains που σας ενδιαφέρουν. 
 

 
Ποιος μπορεί να κατοχυρώσει ένα .EU domain; 

Ένα .EU domain μπορεί να κατοχυρωθεί από έναν οργανισμό ή επιχείρηση με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ή Νορβηγία. 
Για τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να κατοχυρώσουν ένα .EU domain έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές από το μητρώο της Eurid. 

Μέχρι τις 19/10/19 για να κατοχυρώσει ένα φυσικό πρόσωπο ένα .EU domain έπρεπε η χώρα διαμονής τους να είναι εντός Ε.Ε., Ισλανδία,Λιχτενστάιν ή Νορβηγία. 
Πλέον το μητρώο επιτρέπει σε πολίτες με Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και χώρα διαμονής εκτός Ε.Ε., να κατοχυρώσουν .EU domains συμπληρώνοντας ένα επιπλέον πεδίο με την ευρωπαϊκή χώρα ιθαγένειας τους. 

Οι χώρες ιθαγένειας είναι οι εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Τσεχία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία. 

 

 
Υπάρχουν περιορισμοί χαρακτήρων για τα ονόματα χώρου .EU; 

 
Ένα όνομα χώρου πρέπει να είναι μοναδικό. Τα ονόματα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις: 

 1. Το λιγότερο 2 χαρακτήρες μεταξύ των γραμμάτων "a και z ", "α και ω" (δείτε όλους τους υποστηριζόμενους χαρακτήρες στο site της EURid), τα νούμερα "0 to 9" και του συμβόλου "-"
  2. Μέγιστος αριθμός 63 χαρακτήρων.
  3. Πρέπει να μην αρχίζει ή να τελειώνει με οποιοδήποτε σύμβολο. 
  4. Πρέπει να μην υπάρχει το σύμβολο "-" στην 3η και 4η θέση. 
  Στα .EU domains η άτονη και η τονισμένη μορφή ενός domain στα ελληνικά θα πρέπει να κατοχυρώνεται ξεχωριστά. 
   

 
Υπάρχουν κάποια .EU domain names τα οποία είναι απαγορευμένα ή δεσμευμένα; 

Υπάρχουν 3 κατηγορίες domain names τα οποία δεν είναι διαθέσιμα: 

 1. Ονόματα δεσμευμένα τα οποία δεν πρόκειται να κατοχυρωθούν

Γεωγραφικές και/ή γεωπολιτικές αρχές 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 733/2002, κάθε χώρα μέλος της έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία περιορισμένη λίστα με κοινός αναγνωρισμένα ονόματα ή ακρώνυμα που αντιπροσωπεύουν γεωγραφικές ή γεωπολιτικές αρχές τα οποία δεν μπορούν να κατοχυρωθούν ή μπορούν να κατοχυρωθούν μόνο τα ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου σύμφωνα με τον δημόσιο κανονισμό. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004 δηλώνεται ότι οι Alpha-2 κωδικοί που αντιπροσωπεύουν χώρες δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κατοχύρωση ονομάτων χώρου πρώτου επιπέδου (Top Level Domain). Οι κωδικοί των 2 γραμμάτων των χωρών έχουν οριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μέσω του κεντρικού γραφείου του ISO 3166. Αυτοί οι κωδικοί οι οποίοι εμφανίζονται στην λίστα ISO 3166/1 και στην ISO 3166 είναι μπλοκαρισμένοι και δεν μπορούν να κατοχυρωθούν για .eu ονόματα χώρου. 

 1. Ονόματα τα οποία είναι δεσμευμένα για κατοχύρωση μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή χώρες μέλους.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004 οι χώρες μέλος μπορούν να κάνουν αίτηση να μην κατοχυρωθεί από κανένα άτομο, το επίσημο όνομα τους, παρά μόνο από την ίδια χώρα. Μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο, αντιπρόσωπος της χώρας αυτής έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει τα ονόματα αυτά. 

Υποψήφιες χώρες οι οποίες δεν ενώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004 και χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (European Economic Area) μπορούν να κάνουν αίτηση να μην κατοχυρωθεί από κανένα άτομο, το επίσημο όνομα τους, παρά μόνο από την ίδια χώρα. Αυτές οι χώρες μπορούν να στείλουν στην Commission (Επιτροπή) μέσα σε δύο μήνες μία λίστα με τα ονόματα εκείνα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν (κατοχυρωθούν). 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) πρέπει να ειδοποιήσει τον οργανισμό καταχωρήσεων με την λίστα των ονοματων τα οποία θέλει να δεσμεύσει. 

 1. Ονόματα τα οποία είναι δεσμευμένα για κατοχύρωση μόνο από τον οργανισμό καταχώρησης.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004, τα παρακάτω ονόματα είναι δεσμευμένα για την λειτουργία του οργανισμού:  eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας