Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Εγκατάσταση του email σε τριτες εφαρμογές με χρήση IMAP / POP3
  1. Home
  2. Email Clients
  3. Εγκατάσταση του email σε τριτες εφαρμογές με χρήση IMAP / POP3

Εγκατάσταση του email σε τριτες εφαρμογές με χρήση IMAP / POP3

 

Ανάλογα με την email υπηρεσία που έχετε, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες που βρίσκονται παρακάτω:

 

- Υπηρεσία Titan email

- Υπηρεσία Plesk email

 

Ρυθμίσεις IMAP / POP / SMTP για το Titan email

Μπορείτε να εγκαταστήστε το Titan email σας σε άλλους clients μέσω IMAP ή POP, προσθέτοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 

IMAP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): imap.titan.email     

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 993

 

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465

 

POP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): pop.titan.email     

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 995

 

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465

 

 

Γενικές ρυθμίσεις IMAP / POP3 / SMTP για το Plesk email

Μπορείτε να εγκαταστήστε το email που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk σε άλλους clients μέσω IMAP ή POP3, προσθέτοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 

IMAP

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linux60.papaki.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.   

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL)

 

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linux60.papaki.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

 

POP3

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@

Password: Το password για το αντίστοιχο email

 

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linux60.papaki.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας. 

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 110 (χωρίς χρήση SSL) ή 995 (με χρήση SSL)

 

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linux60.papaki.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

 

Για αναλυτικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον email client, μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω άρθρα:

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στον Mozilla Thunderbird;   

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στο Outlook 2013;   

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου σε MAC; 

 


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας