Εξυπηρέτηση πελατών

  1. Βοήθεια
  2. Μπορεί να ακυρωθεί μία προ-κατοχύρωση;
  1. Home
  2. Προκατοχυρώσεις νέων TLDs
  3. Μπορεί να ακυρωθεί μία προ-κατοχύρωση;

Μπορεί να ακυρωθεί μία προ-κατοχύρωση;

Η προ-κατοχύρωση ενός new tld μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν το domain δεν είναι έγκυρο για κατοχύρωση. Με βάση ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, ένα domain με μια από τις νέες καταλήξεις μπορεί να μην είναι έγκυρο για έναν από τους παρακάτω λόγους:

1. Πρόκειται για κατοχυρωμένο trademark. Ο ιδιοκτήτης του trademark καταχώρησε το εμπορικό του σήμα στο Trademark Clearinghouse και το κατοχύρωσε κατά την περίοδο Sunrise. Στην περίοδο Sunrise μόνο οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων έχουν δικαίωμα κατοχύρωσης domains με νέες καταλήξεις.

2. Συμπεριλαμβάνεται σε λίστα με μη έγκυρα domains. Η ICAΝN σε συνεργασία με τα μητρώα εκδίδει, κατά διαστήματα, λίστες με domains που δεν επιτρέπεται να κατοχυρωθούν για κάθε νέα κατάληξη. Τα domains που ανήκουν σε αυτές τις λίστες δεν μπορούν να περάσουν σε φάση κατοχύρωσης από το κοινό (general availability).

3. Δεν ακολουθεί τους κανόνες που έχει θέσει το μητρώο. Το μητρώο που αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε κατάληξης μπορεί να θέσει συγκεκριμένους όρους για τα domains που θα γίνονται δεκτά προς κατοχύρωση με την κατάληξη αυτή.

Ένα domain που έχει προ-κατοχυρωθεί αλλά ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες δεν μπορεί να μπει στη λίστα κατοχύρωσης από το μηχανισμό του Papaki και η προ-κατοχύρωσή του ακυρώνεται.


Δεν έχετε βρει αυτό που ψάχνετε?

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας, θα χαρούν να σας βοηθήσουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας